Transformeren

Al vanaf de start van het bureau zijn we bezig met renoveren en transformeren van bestaande gebouwen op alle schaal niveaus. Woningbouwblokken in opdracht van woningcorporaties en professionele vastgoedeigenaren, leegstaande gebouwen transformeren naar nieuwe bestemmingen in opdracht van een ontwikkelaar/belegger.

Technische ingrepen

Kenmerkend voor dit type project is dat het start met het in beeld brengen van de bestaande situatie, zowel wat betreft de structuur als de technische mogelijkheden van het gebouw.

Duurzaam bouwen is een leegstaand gebouw een tweede leven geven

Zwaardemaker

Met een huurder een avondje sparren over de ideale indeling

Bewonerscommissie (participatie)

In nagenoeg alle situaties hebben we te maken met bestaande gebruikers of huurders van een pand. Deze gebruiker is uiteindelijk de klant die tevreden moet zijn. Met elkaar tot een oplossing komen is een gegeven bij renovatie.

Transformeren

Batavia

Transformeren

Transformeren

We zijn trots op onze knowhow op het gebied van renovatie en hergebruik van gebouwen

Aanpassing programma

Het grote verschil met nieuwbouw is dat het bestaande gebouw met al zijn oorspronkelijke kenmerken leidend is in de transformatiemogelijkheden. Deze “beperkingen” of randvoorwaarden zien wij als een uitdaging om tot een efficiënte aanpassing te komen. Dit kan kleinere ingrepen betreffen in bewoonde situaties, maar ook ingrijpende verbeteringen met funderingsherstel of het maken van een totaal nieuw programma.

Transformeren