Restaureren

Restauratie maakt een belangrijk deel uit van onze werkzaamheden. Het verschil ten opzichte van renovatie ligt verscholen in het feit dat we over “restauratie” praten wanneer een gebouw in een specifieke periode is gebouwd of wanneer het een bepaald importantie heeft, (cultureel erfgoed) en wanneer dit ook is vastgelegd in een Monumentenstatus cq redegevende omschrijving.

Meer nog dan bij renovatie zijn de oorspronkelijke kenmerken en karakteristieken, maar ook de oorspronkelijk toegepaste materialen en detailleringen, uitgangspunt voor het ontwerp proces.

Wij werken vanuit een grote liefde voor monumenten

Restaureren

Ambacht

Restaureren vraagt om ambacht, ingrepen mogen niet conflicteren met het monument, historisch, technisch of esthetisch. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij het verbeteren van oorspronkelijke details, gevelaanpassingen of bij isolatiemaatregelen. Zaken die zorgvuldig en met de nodige onderzoeken onderbouwd dienen te worden.

Kennis delen en gebruik maken van ervaring van anderen

Restaureren

Reversibiliteit

Bij monumenten zien we graag dat ingrepen of toevoegingen reversibel zijn, dat wil zeggen dat ingrepen weer terug te draaien zijn zonder dat oorspronkelijke bouwsporen verloren gaan.

Bij het toevoegen van nieuwe elementen streven we er altijd naar dit terughoudend en op een eigentijdse wijze vorm te geven.

Respect voor het verleden en oog voor de toekomst

Restaureren

Historisch onderzoek

Een van de meest boeiende facetten van restaureren is het onderzoeken van de geschiedenis van het gebouw. Beginnend met archiefonderzoek, jezelf inleven in de gedachtegang van de oorspronkelijke ontwerper van het gebouw. Maar ook de betekenis onderzoeken van het gebouw op zichzelf, in zijn omgeving en in een bredere context.

Samen met de voeger op de steiger overleggen over de juiste aanpak

Restaureren