BIM

In een modern bouwproces, waarin vaak een groot aantal gespecialiseerde adviseurs betrokken is, is het van groot belang dat de activiteiten van de verschillende disciplines op een goede manier op elkaar worden afgestemd.

Daarnaast is het van belang dat bij de engineering al rekening wordt gehouden met de exploitatie- en beheerfase. Het uitwerken van een project in een 3d – BIM (Bouw Informatie Model) geeft de mogelijkheid om in de ontwerpfase alle relevante informatie, zowel voor de bouwfase als voor de beheerfase, samen te voegen in één database.

Hooyschuur heeft inmiddels een ruime ervaring in het opzetten van 3-d modellen. Daarbij maken we gebruik van Revit.

Samen virtueel bouwen

Beheerfase

Tevens kunnen wij u adviseren en faciliteren bij het opzetten van een MJOB en MJOP. Kortom een dienstverlening die verder gaat dan ontwerpen allen maar zich richt op de gehele levenscyclus van uw gebouw.

Engineering met oog voor beheren

BIM

BIM management

Naast het 3d modelleren van gebouwen, kunnen wij kunnen wij het gehele BIM proces voor u begeleiden, coördineren en controleren.

Productietekeningen

In opdracht van uitvoerende partijen produceren wij op basis van het 3d-model stukken ten behoeve van werkvoorbereiding en uitvoering.