Locatie- & conceptonderzoek

Met locatieonderzoek en conceptontwikkeling ondersteunen we initiatiefnemers bij de verkenning van een locatie. We verkennen hierbij de ruimtelijke mogelijkheden van de opgave en produceren telmodellen om tot een financieel exploitatie model te komen.

Het ontdekken van de potentie van een locatie, de start van uw project

Stedenbouw

Gebruik maken van een historisch structuur of juist het creëren van een nieuwe structuur zijn instrumenten om invulling te geven aan een nieuwe ontwikkeling. Een gebied lading geven door gebruik te maken van specifieke kenmerken van een locatie geven een ontwikkeling een extra dimensie en maken dat een plek “fijn”is om te vertoeven.

Marktproduct

Daarnaast assisteren we bij de “Branding” van het project. Niet alleen denken in te realiseren hoeveelheden, maar ook kijken aan welke product behoefte is. Welke doelgroep en hoe kunnen we deze aanspreken.

Meedenken met marktproduct combinaties

Locatie- en conceptonderzoek

Locatie- en conceptonderzoek

Subtiel aanhechten op een bestaande structuur

Draagvlak creëren

Nagenoeg iedere ontwikkeling vraagt om draagvlak, omwonenden, locale belangenverenigingen en afdelingen Stedenbouw van de gemeente. Door vroegtijdig af te stemmen, wordt de kans van succes vergroot.

Locatie- en conceptonderzoek