WSV woningen

Nieuwbouw
WSV woningen
Schetsje Wws
Dsc 3278
Dsc 3297
Dsc 3263
Dsc 3267
Dsc 3291
Dsc 3290

Over het project

Door een herontwikkeling van de locatie WSV Wormer ontstaat op deze unieke locatie aan de rand van het dorp Wormer de mogelijkheid om op een logische en natuurlijke wijze een aantal nieuwe woningen te realiseren, in combinatie met een nieuw, modern vormgegeven sportcomplex. Verdeeld over twee buurten, noord en zuid, worden in totaal 98 woningen gebouwd, waarbij er voor alle doelgroepen mogelijkheden zijn gecreëerd. Appartementen specifiek afgestemd op senioren, starters appartementen, geschakelde en vrijstaande woningen in verschillende prijsklassen, zowel in de koop als in de huur.

Voor alle woningen geldt dat ze vanuit één architectuur, met gebruikmaking van hoogwaardige materialen zijn ontworpen. Hierbij heeft nadrukkelijk ook de individualiteit van de verschillende woningen een plaats gekregen. Ondanks de uiteenlopende karaktereigenschappen van de verschillende woningen ontstaat er zo een samenhangend en rustig straatbeeld.
Enerzijds wordt qua architectuur een duidelijk eigentijdse vormgeving nagestreefd, anderzijds wordt op een heldere wijze aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke karakteristieken van de woningbouw in Wormer. Helder en eenduidig vormgegeven woningen, waarbij baksteen, keramische pannen en hout de belangrijkste ingrediënten zijn.

Alle woningen maken optimaal gebruik van de bestaande omgevingsfactoren. Het water, het vrije zicht op het open landschap van het Wormer- en Jisperveld, de bezonning, deze thema’s liggen ten grondslag aan het ontwerp van “met stip wonen”.
Alle woningen kenmerken zich door een zo groot mogelijke mate van flexibiliteit. De invulling van veel plattegronden biedt diverse mogelijkheden voor de indeling van de woningen, nu en in de toekomst.

Uiteraard is ook de duurzaamheid van de nieuwe wijk een belangrijk ontwerpuitgangspunt. De woningen maken optimaal gebruik van de bezonning, zijn zeer goed geïsoleerd, en zijn voorzien van een goede mix van diverse installatietechnische voorzieningen.
Zonder belemmeringen in beheer en gebruik, er is géén gebruik gemaakt van warmte terugwinnings installaties in de woningen, wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde eisen. Bij een aantal woningtypes vormen zonnepanelen een welkome aanvulling op het duurzaamheidspakket, bij de vrijstaande woningen zorgen warmtepompen, die gebruik maken van de aardwarmte (en koelte), voor een comfortabele invulling.
Ook de inrichting van de openbare ruimte is zorgvuldig vormgegeven. Er is in ruime mate voorzien in parkeerplekken, waarbij er in het bijzonder aandacht is besteed aan het parkeren voor het sportcomplex. Naast het openbare groen zijn ook de erfafscheidingen van de diverse woningen, vooral daar waar de erven direct aan de openbare ruimte grenzen, mee ontworpen.

Met de realisatie van “met stip wonen” wordt de laatst mogelijke uitbreiding aan het dorp Wormer vorm gegeven. In schaal en vormgeving wordt op eigentijdse wijze aansluiting gezocht bij de kenmerkende karakteristieken van de bestaande bebouwing van Wormer. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de uniciteit van deze locatie. Het omringende vaarwater, het uitzicht op het Wormer- en Jisperveld, de openheid van het omringende landschap maakt “met stip wonen” tot een uniek woongebied.

Raakt u geïnspireerd?
We gaan graag om tafel

Wat we doen

Nieuw bouwen

Nieuw bouwen

Hooyschuur architecten + adviseurs specialist in het ontwerpen van gebouwen in een bestaande setting. Of het nu gaat om vervangende nieuwbouw...Lees meerover Nieuw bouwen
Restaureren

Restaureren

Restauratie maakt een belangrijk deel uit van onze werkzaamheden. Het verschil ten opzichte van renovatie ligt verscholen in het feit dat we...Lees meerover Restaureren
Transformeren

Transformeren

Al vanaf de start van het bureau zijn we bezig met renoveren en transformeren van bestaande gebouwen op alle schaal niveaus. Woningbouwblokken...Lees meerover Transformeren
Locatie- & conceptonderzoek

Locatie- & conceptonderzoek

Met locatieonderzoek en conceptontwikkeling ondersteunen we initiatiefnemers bij de verkenning van een locatie. We verkennen hierbij de ruimtelijke...Lees meerover Locatie- & conceptonderzoek
Vastgoedconsultancy

Vastgoedconsultancy

Met deze activiteit richten wij ons op de strategische advisering met betrekking tot vastgoed vraagstukken, advisering die zich aandient in...Lees meerover Vastgoedconsultancy
Projectregisseur

Projectregisseur

Het moderne bouwproces is een samenspel van meerdere disciplines, niet alleen bij de voorbereiding maar ook tijdens de uitvoering. Het is van...Lees meerover Projectregisseur
BIM

BIM

In een modern bouwproces, waarin vaak een groot aantal gespecialiseerde adviseurs betrokken is, is het van groot belang dat de activiteiten...Lees meerover BIM