Het Honigcomplex aan het Zuideinde te Koog aan de Zaan. Beter bekend als de voormalig Honig fabriek. Bestaat uit een compositie van gebouwdelen die vanaf omstreeks 1910 tot rond 1980 zijn gebouwd. Kenmerkend voor deze compositie is dat goed af te lezen is in welke periode deze ontwikkeld zijn. De gevelwand vertelt een verhaal over het industriële verleden aan de Zaan.   

De meest origineel intact gebleven gebouwdelen worden gerestaureerd en getransformeerd naar wonen. De gevels worden gerestaureerd en de aansluitende nieuwbouw continueren het verhaal over de Zaanse industriële complexen. De gekozen loftwoning typologie in het bestaande gedeelte, zorgt ervoor dat men de opbouw en de sfeer van een dergelijk complex blijft ervaren.  

Programma: Het plan betreft een mix van nieuwbouw en herbestemming van het bestaande gedeelte aan de Zaan. In het bestaande gebouw worden 21 woningen gerealiseerd en de nieuwbouw bevat 74 woningen en twee bedrijfsruimten.

<