Monument Hero de Jager Zaandijk

Ter afronding van de 1e fase van de herontwikkeling van het gebied rond de Zaandijkerkerk, zijn onlangs de drie woningen aan de Lagedijk opgeleverd. De transformatie en restauratie van de kerk en de  bouw van brouwerij Hoop met restaurant en delicatessenzaak zijn reeds eerder opgeleverd. Zo ook de herinrichting van de openbare ruimte van het gebied.

Wat nog resteerde was de braakliggende strook aan de Lagedijk, hier stond het kantoor van voormalig vatenfabriek Pielkenrood. Voordat het pand werd afgebroken stond het een decennia lang leeg en was zo een rotte kies ontstaan in het dijklint. Het plan bestaat uit de herbouw van het pakhuis Hero de Jager en twee nieuwe woningen, een eigentijdse vertaling van de Zaanse woning.

Hero de Jager

Pakhuis Hero de Jager heeft oorspronkelijk elders in Koog aan de Zaan gestaan. De helft van het pand staat daar nu in gerestaureerde vorm en de overige helft lag opgeslagen in een loods van Bart Nieuwenhuis. Dit deel is nu geplaatst aan de Lagedijk. Daar het pand feitelijk geen achtergevel had, in twee opgesplitst, vonden we het wel zo eerlijk om hier niet voor een historiserende invulling te kiezen. Gekozen is om een moderne achtergevel te ontwerpen waardoor afleesbaar is dat het een nieuwe toevoeging betreft.  Door de kleurstelling van het gevelwerk door te zetten op de nieuwe achtergevel is toch een consistent geheel ontstaan. 

<