Janssenhofje

In toenemende mate is er belangstelling voor de gebouwde omgeving in zijn algemeenheid en voor monumenten in het bijzonder. Belangstelling van zowel particulieren als investeerders en corporaties. Er wordt met andere ogen en met nieuwe inzichten gekeken naar de kwaliteiten en mogelijkheden die het bestaande bezit te bieden heeft en er is steeds meer aandacht voor de monumentale uitstraling van de oude stad. Zeker niet in de laatste plaats vanuit duurzaamheidsoverwegingen maakt herbestemmen, renoveren en restaureren het grootste deel uit van de huidige bouwproductie.

Vanuit die gedachte heeft Stadgenoot ons een restauratieopdracht verstrekt voor het P.W. Janssenhofje. De opdracht luidde; herstellen/vernieuwen wat noodzakelijk is en restaureren, naar het oorspronkelijke ontwerp, met het terugbrengen van die onderdelen die bij eerdere ingrepen verloren zijn gegaan. Voor ons bureau is dit het 7ehofje in onze restauratie reeks, weliswaar niet zo oud als de meeste voorgaande maar wel een van de grootste en totaal afwijkend in zijn architectuur aan alle andere hofjes.

In goed overleg met de opdrachtgever en bureau monumentenzorg en archeologie is na een bouwkundige inspectie het definitieve restauratieplan opgesteld, het vergunningentraject doorlopen en zijn de werkzaamheden uitbesteed aan de diverse uitvoerende partijen.

Het is altijd een uitdaging (feest) om een teloor gegaan monumentaal complex in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen met vakbekwame mensen die met liefde en aandacht voor het monumentale detail hun ambacht uitvoeren.

Amsterdam kan dankzij Stadgenoot een nieuwe parel aan haar monumentale ketting rijgen.

<