Indie 1 Amsterdam

Restauratie van een gemeentelijk monument, bestaande uit twee woonblokken van elk 80 eenheden, gelegen aan de Zeeburgerdijk eo.

Indië 1 is het eerst gebouwde bezit van woningstichting Eigen Haard.

De in 1912-1914 door architect Leliman ontworpen woningen zijn opgebouwd uit clusters van twee beneden woningen en drie bovenwoningen, maisonnettes. Kenmerkend is dat iedere woning zijn eigen voordeur heeft. Deze woontypologie kan eigenlijk worden bestempeld als een soort mix van tuinstedenbouw en gestapelde bouw.

Nadat funderingsherstel is uitgevoerd is het casco gerestaureerd en het originele beeld van begin 1900 gereconstrueerd. Het binnenterrein is opgehoogd zodat de woningen nu een betere aansluiting hebben met de tuinen. De woonplattegronden zijn geoptimaliseerd en een aantal woningen is verticaal samengevoegd.

<