De Paulus Heiloo

Aan de zuidrand van het complex “Sint Willibrordus” en de noordzijde van de Ypesteinerlaan in Heiloo ligt het voormalige ziekenpaviljoen “Sint Paulus”. Dit gebouw dateert uit 1928-1929. In 1930 is het paviljoen omgedoopt tot eerste “RK instituut voor ter beschikking van de regering gestelde psychopaten”.

In opdracht van BAM Woningbouw Alkmaar en woningcorporatie ZVH hebben we een plan gemaakt om in het rijksmonument 19 appartementen voor starters onder te brengen. Uitgangspunt daarbij was dat de bestaande structuur van het gebouw zoveel mogelijk intact zou blijven. Hiertoe hebben we de bestaande trappenhuizen gebruikt voor de ontsluiting van de appartementen. Daar waar mogelijk hebben we de bestaande deuren en andere elementen in het interieur gehandhaafd. Het casco van het monument is gerestaureerd, de kozijnen met roede verdeling voorzien van enkel glas zijn gehandhaafd en aan de binnenzijde zijn hardglazen voorzetramen geplaatst. Dit project laat de mogelijkheden zien van herbestemming van een rijksmonument. Door een goede analyse van de structuur van het gebouw en nauw overleg met de Rijksdienst is het mogelijk geworden om in Heiloo specifiek voor de doelgroep “Starters” woningruimte te creëren.