Woningen Lagedijk Zaandijk

Ter afronding van de 1e fase van de herontwikkeling van het gebied rond de Zaandijkerkerk, zijn onlangs de drie woningen aan de Lagedijk opgeleverd. De transformatie en restauratie van de kerk en de  bouw van brouwerij Hoop met restaurant en delicatessenzaak zijn reeds eerder opgeleverd. Zo ook de herinrichting van de openbare ruimte van het gebied.

Wat nog resteerde was de braakliggende strook aan de Lagedijk, hier stond het kantoor van voormalig vatenfabriek Pielkenrood. Voordat het pand werd afgebroken stond het een decennia lang leeg en was zo een rotte kies ontstaan in het dijklint. Het plan bestaat uit de herbouw van het pakhuis Hero de Jager en twee nieuwe woningen, een eigentijdse vertaling van de Zaanse woning.

Concept nieuw Zaans

Kijkend naar het verleden van de Lagedijk dan kun je stellen dat er een onderscheid bestond in de twee zijden van de dijk. De Hoedenkant en de Pettenkant. Vermogende kooplieden lieten hun woning bouwen aan de hoge kant van de dijk met een tuin aan de Zaan en kijkend op de molens of de fabrieken aan de Zaan. De woningen van de kooplieden waren rijk gedecoreerd in tegenstelling tot de woningen aan de Pettenkant. Hier woonde de arbeider in ingetogen houtenhuisjes.

In de nieuwbouw hebben we een vertaling gemaakt van de huisjes van toen. Kijk je naar de structuur van een dergelijk pand, dan zie je de traditionele opbouw; plint, onderbouw, puilijst en topgevel. In het concept van de nieuwe woningen hebben we deze opbouw geabstraheerd en op een ingetogen manier, met materialen van nu weergegeven. De plint uitgevoerd in metselwerk met staand verband, het schotwerk uitgevoerd in fijne houten deeltjes en de puilijst en boeiboord uitgevoerd in zink.