Uitdammerdorpsstraat

Eind 2011 zijn de vier woningen en het dorpshuis aan de Uitdammerdorpsstraat te Uitdam opgeleverd. In opdracht van Wooncompagnie hebben we dit project  op de locatie van de voormalige school van Uitdam ontworpen.

Randvoorwaarde  voor het ontwerp op deze gevoelige dorpse locatie was om qua massa, architectuur en materiaalgebruik op een logische en natuurlijke manier aan te sluiten op de naastgelegen bebouwing aan de randen van dit karakteristieke lint in de gemeente Waterland. Voor ons was daarnaast een belangrijk uitgangspunt dat de uitstraling van het nieuwe complex wel modern en eigentijds zou moeten zijn. Het is immers een latere toevoeging aan het dorp waarvan je ook in de toekomst nog de ontstaansgeschiedenis wil kunnen begrijpen.

Door de keuze voor materiaalgebruik en kleurstelling die één op één refereert aan het traditionele beeld in dit gebied wordt de aansluiting bij het bestaande gevonden. Houten delen, een strakke witte belijning in goten en boeilijsten, keramische pannen, zijn herkenbare elementen. De montage van de geveldelen, de compositie en positionering van de kozijnen in de gevel (verdiept) zijn echter duidelijk van nu. Op deze wijze is op een bescheiden, bijna onopvallende manier gezocht naar een natuurlijke inpassing van de vier woningen en het dorpshuis in de lintbebouwing van het dorp Uitdam.

<