Magnusbuurt Schagen

Magnusbuurt Nieuwbouw 15 appartementen.

Als afsluiting van de herstructurering binnen de Magnusbuurt in Schagen, waaraan we in de loop van 2003 zijn begonnen, wordt op de hoek van Roosstraat en de van Beierenstraat een nieuwbouwvolume gerealiseerd. Tijdens het renovatie vooronderzoek is gebleken dat de zes eengezinswoningen die hier stonden technisch te slecht waren om te handhaven. Tevens bleek uit de stedenbouwkundige studie dat een nieuwe invulling op deze plek een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de openbare ruimte.

Daar waar deze centrale plek in Schagen zich eerst kenmerkte door een slecht controleerbare speelplek, gelegen op de route naar de binnenstad, grenzend aan de bestaande achtertuinen van de naastgelegen woningen, ontstaat nu een aangename overzichtelijke openbare ruimte.
Door de U-vorm van het woongebouw ontstaan er drie voorgevels, gericht op de openbare ruimte.
De begane grondwoningen van het nieuwe woongebouw zijn allen met hun voordeur op deze openbare ruimte gericht, zij dragen daarmee bij aan de levendigheid van dit gebied.
Met een privaat binnen gebied met een gemeenschappelijke tuin, en een nieuw aangelegd speelterrein is de invulling compleet. De hoofdentree van de woningen op de verdiepingen ligt aan de Roosstraat, recht tegenover de van Beierenstraat.

Ter aanvulling op de gerealiseerde woningdifferentiatie in de gerenoveerde Magnusbuurt, zijn er 16 volledig rolstoeltoegankelijke 3 kamer appartementen ontworpen. Met een flexibele en compacte plattegrondindeling worden deze woningen in het sociale huursegment verhuurd.

De architectuur van het appartementengebouw sluit qua massa, vormgeving en materiaalgebruik aan op de bestaande woningen in de Magnusbuurt. De schaal en maat van de kopgevels aan de openbare ruimte sluit één op één aan op de bestaande woningen. Goothoogte en dakhelling passen eveneens. Door dezelfde pan en steen te gebruiken wordt de aansluiting versterkt.
De detaillering, kozijnvormgeving en gevelcompositie zijn wel eigen. Daarmee wordt de ontwikkeling in de tijd duidelijk gemaakt.

In 2014 was de start van de bouw, eind 2015 is het appartementencomplex opgeleverd.
Met de afronding van het appartementengebouw is de herstructurering van de Magnusbuurt in Schagen compleet.

<