In het najaar van 2016 hebben we een selectie gewonnen met een ontwerp voor een nieuw appartementengebouw aan de Purmerenderweg in Purmerend. We hebben op deze plek een uitgesproken gebouw, overigens afwijkend van het stedenbouwkundige programma, ontworpen. Daarmee hebben we de opdrachtgever, Segesta, weten te overtuigen. Het ontwerp zit nu in de uitwerkingsfase.

De kenmerkende vormgeving wordt enerzijds bepaald door de ronde entree-gevel, anderzijds door de aflopende achtergevel. Met deze vorm speelt het gebouw in op de stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit van de plek. In de zichtlijn van de Churchilllaan zal dit gebouw een mooi markering vormen voor het begin van de nieuwe ontwikkeling “Klein Where”.