Janssenhofje

Restauratie
Janssenhofje
Fronton
Dsc 1344a
Untitled Panorama2
Dsc 1266a
Dsc 1237a
Dsc 1203a
Dsc 1211a
Dsc 1371a
Dsc 1250a
Dsc 1248a
Dsc 1370a
Dsc 1264a
Dsc 1241a

Over het project

In toenemende mate is er belangstelling voor de gebouwde omgeving in zijn algemeenheid en voor monumenten in het bijzonder. Belangstelling van zowel particulieren als investeerders en corporaties. Er wordt met andere ogen en met nieuwe inzichten gekeken naar de kwaliteiten en mogelijkheden die het bestaande bezit te bieden heeft en er is steeds meer aandacht voor de monumentale uitstraling van de oude stad. Zeker niet in de laatste plaats vanuit duurzaamheidsoverwegingen maakt herbestemmen, renoveren en restaureren het grootste deel uit van de huidige bouwproductie.

Vanuit die gedachte heeft Stadgenoot ons een restauratieopdracht verstrekt voor het P.W. Janssenhofje. De opdracht luidde; herstellen/vernieuwen wat noodzakelijk is en restaureren, naar het oorspronkelijke ontwerp, met het terugbrengen van die onderdelen die bij eerdere ingrepen verloren zijn gegaan. Voor ons bureau is dit het 7ehofje in onze restauratie reeks, weliswaar niet zo oud als de meeste voorgaande maar wel een van de grootste en totaal afwijkend in zijn architectuur aan alle andere hofjes.

In goed overleg met de opdrachtgever en bureau monumentenzorg en archeologie is na een bouwkundige inspectie het definitieve restauratieplan opgesteld, het vergunningentraject doorlopen en zijn de werkzaamheden uitbesteed aan de diverse uitvoerende partijen.

Het is altijd een uitdaging (feest) om een teloor gegaan monumentaal complex in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen met vakbekwame mensen die met liefde en aandacht voor het monumentale detail hun ambacht uitvoeren.

Amsterdam kan dankzij Stadgenoot een nieuwe parel aan haar monumentale ketting rijgen.

Raakt u geïnspireerd?
We gaan graag om tafel

Wat we doen

Nieuw bouwen

Nieuw bouwen

Hooyschuur architecten + adviseurs specialist in het ontwerpen van gebouwen in een bestaande setting. Of het nu gaat om vervangende nieuwbouw...Lees meerover Nieuw bouwen
Restaureren

Restaureren

Restauratie maakt een belangrijk deel uit van onze werkzaamheden. Het verschil ten opzichte van renovatie ligt verscholen in het feit dat we...Lees meerover Restaureren
Transformeren

Transformeren

Al vanaf de start van het bureau zijn we bezig met renoveren en transformeren van bestaande gebouwen op alle schaal niveaus. Woningbouwblokken...Lees meerover Transformeren
Locatie- & conceptonderzoek

Locatie- & conceptonderzoek

Met locatieonderzoek en conceptontwikkeling ondersteunen we initiatiefnemers bij de verkenning van een locatie. We verkennen hierbij de ruimtelijke...Lees meerover Locatie- & conceptonderzoek
Vastgoedconsultancy

Vastgoedconsultancy

Met deze activiteit richten wij ons op de strategische advisering met betrekking tot vastgoed vraagstukken, advisering die zich aandient in...Lees meerover Vastgoedconsultancy
Projectregisseur

Projectregisseur

Het moderne bouwproces is een samenspel van meerdere disciplines, niet alleen bij de voorbereiding maar ook tijdens de uitvoering. Het is van...Lees meerover Projectregisseur
BIM

BIM

In een modern bouwproces, waarin vaak een groot aantal gespecialiseerde adviseurs betrokken is, is het van groot belang dat de activiteiten...Lees meerover BIM