Ons verhaal

Hooyschuur architecten & adviseurs is opgericht in 1974 in Amsterdam en heeft drie pijlers; Nieuwbouw, Transformatie en Restauratie.

De "slimste" architect in de omgeving.

Slim staat voor doordachte ontwerp oplossingen. Wij onderscheiden ons door sterk omgevings-gedreven te ontwerpen. De context van de opgave is voor ons bepalend voor onze aanpak. Bij een nieuw gebouw ontwerpen we een gebouw dat zich op een natuurlijke manier voegt in zijn omgeving, in de stad maar ook in het dorpslint.
Bij transformatie van bestaande gebouwen zijn de context, het bestaande gebouw, de structuur en de historie van het gebouw leidend voor het resultaat. Vormgeving, materiaal- en kleurgebruik zijn ondergeschikt aan deze uitgangspunten.

Daarnaast leveren wij ondersteunende diensten, samengevat onder de noemer vastgoedconsultancy. Hierbij valt te denken aan haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkelen van scenario's.
Deze diensten kunnen worden ingezet bij de realisatie van projecten, bij strategische vastgoed vraagstukken of in de ontwikkel/initiatiefase van een nieuw project.

Nieuwe huisstijl en website

Op deze nieuwe website introduceren we tevens onze nieuwe huisstijl. Het logo en de typografie zijn volledig vernieuwd. In het nieuwe logo wordt enerzijds de centrale positie van het ontwerpvraagstuk in zijn omgeving, anderzijds de dynamiek (vliegwiel) van het ontwerpproces verbeeld.

Op de website worden de verschillende activiteiten van Hooyschuur architecten & adviseurs per item aan de hand van voorbeelden toegelicht. We maken daarbij gebruik van duidelijke icoontjes om de leesbaarheid van de site te vergroten.