Ontwikkeling + design & build

HAB ontwikkelt projecten, op eigen initiatief of in opdracht van derden. HAB is een aan Hooyschuur architecten gelieerde onderneming en richt zich met name op de herontwikkeling van binnenstedelijke projecten en de conceptvorming voor het hergebruik van bestaand vastgoed. Door onze integrale aanpak en onze achtergrond ontstaat de optimale mix tussen budget, kwaliteit,  architectuur en duurzaamheid.

Daarbij is duurzaamheid meer dan alleen het energieverbruik. Volgens HAB gaat duurzaamheid ook over flexibiliteit, een goede structuur, hergebruikmogelijkheden in de toekomst en de belevingswaarde. Vinden we dit gebouw over 20 jaar ook nog een goed gebouw?

Wij vervullen tijdens het proces van ontwikkelen vooral de rol van regisseur, het bij elkaar brengen van kennis en middelen en waarbij wij vooral in termen van eindproduct/eindgebruiker denken en niet alleen in het leveren van een dienst. Het rond maken van de cirkel.

ontwikkeling

De bouwsector is de afgelopen jaren volop in beweging. Op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en opdrachtverstrekking, met als doel transparantie en afscheid nemen van het traditionele “vechtmodel”. Een verantwoorde inzet van middelen.

HAB heeft in de licht gezien een nieuwe dienst ontwikkeld, een Design en Build samenwerkingsvorm , wij noemen dit de “Kaarten op tafel” methode. De kaarten open op tafel, inzicht in zaken.

Met deze methode grijpen wij terug op “het oude bouwmeesterschap”, de bouwmeester als spil van het proces en optredend als coördinator van onderaannemers en adviseurs.

141001_Zaandijk_Parteon

design-build

De basis van dit proces is de goede vertrouwensrelatie die wij mogen hebben met onze opdrachtgevers, uitgebreid met een stuk budgetverantwoordelijkheid.

Door een geïntegreerd model ontstaat een optimale prijs/kwaliteitverhouding en zijn wij in staat om de doorlooptijd van het proces te verkorten.

Niet sturen op geld alleen, maar ook op kwaliteit, conceptbewaking, duurzaamheid en de “total cost of ownership”.

De traditionele staart wordt uit elkaar getrokken en partijen worden afzonderlijk gecontracteerd. Met als resultaat; meer grip op het proces en de kosten.

Daarbij heeft gedurende het gehele proces de opdrachtgever inzage in de prijsvorming en de opslagen.

Afhankelijk van het gekozen productprofiel en het behalen van de juiste mijlpalen kunnen, middels een bonus/malus systeem, opdrachtgever en overige bouwteamleden extra opbrengsten worden gegenereerd.