Zoutkeetsplein Amsterdam

Een ingrijpende renovatie van zes panden uit ca. 1880. Wegens de slechte staat van de panden kwamen deze voor sloop in aanmerking, maar gezien de beeldbepalende gevels en de bijzondere locatie aan het Zoutkeetsplein is toch voor behoud en herstel gekozen.

In overleg met de bewoners zijn binnen de bestaande bouwmuren zeer verschillende indelingen gerealiseerd. Een uitdaging, gezien de beperkte afmetingen.
Zo zijn, om geen ruimte te verliezen, de bestaande steile trappen gehandhaafd.
Een aantal woningen op de 3e verdieping is met (een deel van) de zolders samen-gevoegd. Bij de kleinste woningen op de hoeken van het blok worden de geringe diepte en eenzijdige oriëntering gecompenseerd door een brede woon-kamer met een groot aantal ramen en uitzicht naar twee kanten.

Alle onderdelen van het casco inclusief de fundering zijn ingrijpend hersteld of vernieuwd en de panden zijn thermisch en akoestisch geïsoleerd.
Met behulp van de subsidie “Beter Verbeteren” zijn voegwerk, kozijnen en dakbedekking in de oorspronkelijke vorm vernieuwd. De fraaie stucornamenten zijn gerestaureerd en ontbrekende dakkapellen weer authentiek gedetailleerd teruggebracht. Op de afgeronde hoeken van het blok is de beglazing in gebogen uitvoering teruggeplaatst.

In november 2008 is het complex – nog tijdens de bouw – op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.