Het Zaanhof in de Spaarndammerbuurt te Amsterdam is gebouwd in 1920 naar een ontwerp van Architect Walenkamp in opdracht van de toenmalige woningbouwvereniging “Het Westen “ thans woningstichting De Key.

Walenkamp ontwierp in een eerder stadium in diezelfde buurt eveneens in opdracht van Het Westen de gesloten bouwblokken aan de Tasmanstraat en Novazemblastraat. De architectonische uitstraling van het Zaanhof is hier een afgeleide van met zijn in metselwerk uitgevoerde twee bouwlagen met als bekroning een derde laag uitgevoerd in gestuukte topgevels en torens.
Bij het Zaanhof paste Walenkamp ( evenals Brinkman in Rotterdam) op eigenwijze een variant op het gesloten bouwblok toe om de eenvormigheid van de openbare ruimte te doorbreken. De besloten ruimte binnen een groot bouwblok werd door hem als openbare ruimte toegankelijk gemaakt voor de ontsluiting van bouwblokken op dat binnenterrein.
Poorten, die toegang geven tot deze openbare binnenhoven accentueren het semi-openbare karakter van deze in stedelijk structuur bijzondere ruimtesoort.

Het is in die zin een markant voorbeeld van een groot hof in de sociale woningbouw en in de traditie van de Amsterdamse School met een bijzondere open en toch ook gesloten karakter.

Met de restauratie zijn de oorspronkelijke detailleringen hersteld en zijn de woningen na een volledige vernieuwing en in een gewijzigde differentiatie aangepast overeenkomstig de geldende woonwensen, waarbij het vermeldenswaardig is dat ook de verdiepingen van de torens die deel uitmaken van het poortgebouw, welke grenst aan de omringende bebouwing van de Spaarndammerdijk, aan het woonbestand zijn toegevoegd.

<