Wijttenbachstraat Amsterdam

De 10 panden aan de Wijttenbachstraat 37-55 dateren van eind 19e eeuw. Deze door nieuwbouw ingesloten panden waren van oorspong rijk gedecoreerd en voorzien van Neo ornamentiek. Een symmetrisch ontworpen gevelbeeld met drie risalieten waarvan het middenrisaliet zwaarder is aangezet.

In de loop der jaren was de rijkdom van de gevel sterk afgenomen doordat de oorspronkelijke kozijnen werden vervangen door kunststof exemplaren en menig detail was verdwenen.
De panden stonden zelfs op de nominatie om te worden gesloopt.

In 2010 heeft Ymere besloten om de panden te behouden en is er voor gekozen om een nieuw woonprogramma te realiseren. Het nieuwe programma bestaat uit 35 woningen, waarvan 8 sociale huurwoningen en 27 koopwoningen. De bergingen op de zolder zijn getransformeerd naar woningen. Na realisatie zijn alle woningen voorzien van een buitenruimte.

Met behulp van Beter Verbeteren subsidie is het mogelijk geworden om de oorspronkelijke topgevels met ornamenten te reconstrueren en zijn nieuwe houten kozijnen aangebracht conform de originele detaillering.