Walmolen Amsterdam Noord

De Molenwijk is gebouwd eind jaren ‘60 en bestaat uit 15 hoogbouwgalerijflats. De stedenbouwkundige opzet was nieuw en diende als ‘proeftuin’ voor de latere invulling van Amsterdam-Zuidoost (Bijlmer). Centraal in de opzet van de wijk staat een nieuwe combinatie van individueel woongenot met collectief samenleven:

Individueel woongenot: toentertijd grote woningen, uitzicht, balkon, parkeergarage en berging bij de woning. Collectief woongenot op complex, ‘wiekniveau’ (4 flats met een parkeergarage vormen samen een ‘molenwiek’) en Molenwijkniveau. Door de opzet van de wijk met geclusterd centraal parkeren wordt bereikt dat de wijk autovrij kan blijven en meer ruimte beschikbaar is voor groen. Dit noemen de bewoners nog steeds als een van de belangrijkste positieve kanten van de wijk.

Sinds de bouw is er echter wel wat veranderd. Rond 2000 is de alarmklok voor de Molenwijk geluid. Negatieve sociaal economische veranderingen van bewoners hebben grote gevolgen voor de wijk, vooral de leefbaarheid staat onder druk. Bij ‘niets doen’ wordt als gevolg van eenzijdige instroom van kansarme bewoners – bij ontbreken van een alternatief – een scenario zoals de ontwikkeling in Amsterdam-Zuidoost verwacht.
Aangezien de Alliantie 11 van de 15 flats in de Molenwijk in haar bezit heeft, heeft zij door het opstellen van Toekomstvisie Molenwijk hier in 2007 de ‘wijk genomen’. Daarbij wordt uitgegaan van het versterken en verbeteren van bestaande kwaliteiten van de wijk. Geen sloop maar renovatie van de flats en de parkeergarages.

Alle flats hebben tot 2010 een renovatie ondergaan met uitzondering van de grootste centraal in de wijk gelegen Walmolen.
Ook de 4 parkeergarages waren nog niet gerenoveerd. Deze parkeergarages waren tot 2004 in het bezit van de gemeente. Het bleek voor hen niet mogelijk om de parkeergarages rendabel te exploiteren. Ondertussen was een behoorlijke onderhoudsachterstand ontstaan. Volgens de Alliantie maken de parkeergarages een wezenlijk onderdeel uit van het totale concept van de Molenwijk en behoeven overeenkomstige aandacht.

In 2010 en 2011 heeft een grootschalige renovatie plaatsgevonden van zowel de Walmolen als één van de parkeergarages.

<