Transformatie kerkgebouw

Transformatie kerkgebouw

In het kader van een transformatieopgave voor een Rijksmonumentale kerk in Noord Holland heeft Hooyschuur Restauratie een haalbaarheidsonderzoek gemaakt voor de herinrichting van het gebouw. Met respect voor het monumentale karakter van de bestaande kerkruimte zijn voorstellen gevisualiseerd waarbij een multifunctioneel gebruik van de kerk inzichtelijk is gemaakt.

De combinatie van een verkleinde liturgische ruimte met een horeca-achtige invulling biedt nieuwe toekomstperspectieven voor dit belangrijke gebouw in het hart van het dorp.
Aan de hand van gedetailleerde visualisaties van het bestaande en het gewijzigde interieur is de discussie over de transformatie in gang gezet.

<