Swammerdambuurt

Stedelijke vernieuwing in perspectief: maatwerk en monument.

In december 2001 ondertekenden drie partijen, het Stadsdeel, Woningstichting de Key en bewonerscommissie ‘Swammerdam’, een startnotitie waarin een maatwerkplan is vastgelegd tot herstel en behoud van de Swammerdambuurt in Amsterdam.

Per architectuureenheid en bouworde is het Plan van Aanpak verder uitgewerkt tot  een restauratie- en renovatieplan  aan de hand waarvan de uitvoering van het herstel van 290 woningen kon starten.

De Swammerdambuurt  kenmerkt  zich door  een breed scala van architectuuruitingen, met  veel monumentale en karakteristieke bouwwerken waaronder ook rijks- en gemeentelijke monumenten ontworpen door architecten als van Gendt, Salm en Henkenhaf.

Zo hebben wij met hernieuwd respect voor de 19e  eeuwse bouw het culturele erfgoed van die tijd in ere hersteld.

<