Louis Couperusstraat Amsterdam

In opdracht van woningcorporatie Stadgenoot zijn twee woonblokken aan de L. Couperusstraat gerenoveerd. Uitgangspunt bij de ingreep was behoud van de bestaande jaren 50 architectuur en dat de ingreep in bewoonde situatie uitgevoerd diende te worden.

Om de energieprestatie van de woningen te verbeteren zijn de gevels bekleed met buitengevelisolatie en voorzien van baksteenstrips, tevens zijn op het dak PV panelen geplaatst.

Om de woonkwaliteit te verbeteren zijn de woningen voorzien van mechanische ventilatie en zijn de balkons vergoot.

<