Lisse Vogelwijk

In de Vogelwijk in Lisse zijn 218 woningen gerenoveerd. Het complex is eind zestiger jaren gebouwd in 5 carré vormige bouwblokken. Daarbij was sprake van onderliggende verschillen in bouwmethodiek en in kwaliteit.

In twee bouwblokken zijn de woningen voorzien van een volledige nieuwe gevel en kap. In één bouwblok zijn de woningen uitsluitend voorzien van een volledige nieuwe kap aangezien de gevel in de jaren tachtig reeds was vervangen. In een ander bouwblok zijn de woningen voorzien van een volledige nieuwe kap, nieuwe gevelkozijnen en buitengevelisolatie. In het laatste bouwblok zijn de woningen voorzien van dakisolatie, nieuwe pannen en nieuwe gevelkozijnen.

Per woningtype is, in nauwe samenwerking met de aannemer en in goed overleg met de opdrachtgever en de huurders, een specifieke aanpak uitgewerkt. Naast de opwaardering van de schil is de huurders de mogelijkheid geboden om badkamer, keuken en toilet te verbeteren.

De gehele renovatie is in bewoonde toestand uitgevoerd.

<