Jedelooschool Zaandam

De Jedelooschool aan de Westzijde in Zaandam is in 1930 gebouwd als ambachtsschool. Door centralisatie van technisch onderwijs elders in de stad is dit gebouw vrij gekomen.
Er is door ons in opdracht van Parteon een plan ontworpen voor herbestemming tot wonen bestaande uit 31 woningen in de huursector.
De achtergelegen praktijklokalen waren van dusdanige kwaliteit dat herbestemming geen optie was en dat derhalve besloten is tot sloop en realisatie van nieuw gebouwde grondgebonden woningen op de vrijgekomen gronden.

De achitectuur van het hoofdgebouw is vergelijkbaar met ons project “Jan Evertsenstraat” (ook opgenomen in deze presentatie) deze late Amsterdamse School architectuur kenmerkt zich door een heldere volumeopbouw, grote gevelvlakken en een rijkdom aan kozijndetaillering. Sprongen in het metselwerk, betonnen gevelbanden en verspringende kozijnneggen bepalen de plastiek van de gevel.

De nieuwe woningen worden deels ontslo-ten middels het bestaande trappenhuis, welke wordt voorzien van een lift, bovendien worden een tweetal nieuwe portieken ontwikkeld.
Nieuw toegevoegde elementen, zoals balkons en aangepaste gevelkozijnen, worden uit respect voor het bestaande eigentijds vormgegeven.
Door de functie van dit kenmerkende gebouw in Zaandam te wijzigen, van school naar woningen, is het mogelijk gebleken dit gebouw in zijn oude luister te behouden.

<