Jan Evertsenstraat

In de Jan Evertsenstraat in Amsterdam hebben we in opdracht van Woonstichting de Key de architectuureenheid tussen de Vespuccistraat en het Marco Poloplein gerestaureerd.
Het betreft hier een woongebouw, in 1920 ontworpen door architect J.F. Staal.
Het hele woongebouw, inclusief de poort is in de welstandskaart van Amsterdam opgenomen als orde l complex. Er is dan ook op een hoog niveau gerestaureerd.

Het door Staal ontworpen complex onderscheidt zich door een voor die tijd moderne vormgeving met gebruikmaking van materialen als beton en glazen bouwstenen. Deze elementen, die in de loop van de tijd verdwenen waren zijn weer teruggebracht in het gevelbeeld. In combinatie met zorgvuldig gerestaureerde kozijndetailleringen is hiermee het oorspronkelijke beeld zoveel mogelijk hersteld. Funderingsherstel, thermische en geluidstechnische isolatiemaatregelen, evenals nieuwe inbouwpakketten en plattegrondaanpassingen hebben op-nieuw geleid tot een prima bruikbaar woongebouw.

Deze belangrijke, beeldbepalende architectuureenheid in het gebied rondom het Mercatorplein is dusdanig opgeknapt dat het werk door de gemeente Amsterdam in het “Handboek Architectuurherstel in de Amsterdamse gordel 20 – 40” is opgenomen als voorbeeldproject. Een goed voorbeeld van revitalisering van de stad.