De Landman Hoofddorp

Inleiding

In opdracht van ROW projectontwikkeling heeft Hooyschuur architecten & adviseurs een plan ontwikkeld voor de restauratie en transformatie van de stolp en de bouw van een drietal volumes op het perceel. Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan is het “boerenerf” principe, waarbij de boerderij en de bijbehorende schuurachtige gebouwen samen een agrarisch ensemble vormen. De nieuw te ontwikkelen gebouwen zijn abstracte vertalingen van deze schuren. Sober en ingetogen vormgegeven zodat deze niet concurreren met de stolp.

Nieuwe bestemming

De stolp wordt getransformeerd naar 4 woningen. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat het meest bepalende element, de houten constructie, vanuit iedere woning waarneembaar is en bepalend is voor de sfeer van de ruimte. In iedere woning zijn op verschillende niveaus vides gemaakt waardoor de ruimtelijke kwaliteit en de beleving van de constructie versterkt wordt. In de woning linksvoor is de oorspronkelijke opkamer geïntegreerd in het ontwerp. Hier is op de verhoging een hoger gelegen woongedeelte geprojecteerd. Het plafond hierboven is weggelaten waardoor men vanuit deze positie in de kap kijkt. 

Landschappelijke inpassing

De erfinrichting is gebaseerd op de traditie van de streekgebonden inrichting van agrarische percelen. Het erf is informeel ingericht. De langszijde van het perceel wordt gemarkeerd door bomen en op het voorerf is een kleine fruitboomgaard gepositioneerd. Het gedeelte voor de stolp is gezamenlijk en behoort niet tot een van de woningen. De percelen onderling worden afgezoomd met hagen. De parkeervakken worden voorzien van grastegels waardoor regenwater snel kan worden afgevoerd.

<