Burgemeester De Vlugtlaan

In mei 2016 is (na een voortraject van 4 jaar) een start gemaakt met de hoog-niveau renovatie van de 138 Airey-woningen en de drie bedrijfsunits aan de Burgemeester de Vlugtlaan te Amsterdam.
Dit complex vormt het hart van het “van Eesteren Buitenmuseum”.
In de loop van 2018 zijn alle woningen en bedrijfsruimtes opgeleverd.

Met het aanbrengen van een volledig geïsoleerd inbouwpakket, nieuwe plattegronden en nieuwe installaties worden deze na-oorlogse systeembouw woningen voor de toekomst veilig gesteld.
Niet alleen wordt het oorspronkelijke gevelbeeld hersteld, met het behalen van een A+ label voldoen de sociale huurwoningen aan de hedendaagse eisen. De bijzondere constructieve en architectonische karakteristieken van deze wederopbouw woningen vormen de basis voor een kwalitatief hoogwaardig en flexibel plan.

De (deels teruggekeerde) bewoners hebben inspraak gehad in de definitieve woningindeling. Er zijn diverse varianten plattegronden in het complex verwerkt. In de uitwerking zijn met name ook de akoestische maatregelen van belang. Er is geen sprake meer van geluidsoverlast tussen de woningen onderling.

Met het restaureren en reinigen van de karakteristieke betonnen gevelplaten en met de speciaal ontwikkelde aluminium kozijnprofielen zijn de oorspronkelijke gevelkenmerken zoveel als mogelijk in ere hersteld.

Voor Woningstichting Eigen Haard was deze aanpak zo succesvol dat nu ook de uitvoering van de overige 4 bouwblokken aan de de Vlugtlaan is opgepakt. Ook de Alliantie en Rochdale treden met de renovatie van de 4 bijbehorende bouwblokken aan de Burgemeester Fockstraat in de voetsporen van Eigen Haard.

<