Bickersgracht e.o.

Verspreid bezit in de binnenstad.

Woonstichting de Key stond enige jaren geleden voor een lastige opgave om in de stad Amsterdam het verspreide bezit van tientallen kleinere panden en woonblokken op te knappen. Panden versnippert gelegen in diverse straten, buurten en stadsdelen betekende een enorme voorbereidingsopgave. Het verspreide bezit werd geografisch gezien in kleinere clusters gebundeld en bij projectleiders van de Principaal ondergebracht. Middels deelopdrachten zijn diverse architectenbureau’s benaderd om tezamen met de Principaal / de Key het binnen-stedelijk bouwen grootschalig op te pakken.

Diverse pandjes, bouwstijlen, bouwjaren en de bestaande toestand van het bezit, brengt logistiek gezien, inzake  voorbereidingen en uitvoeringen, zeer afwisselend werk met zich mee.

Hooyschuur architecten verkreeg in 2007 opdracht voor de deelcluster genaamd Bickersgracht. De cluster bestaande uit 5 panden in en nabij Bickersgracht, 3 panden in de Vierwindendwarsstraat en het ‘studentenblok’ in de 1e Breeuwersstraat.

<