Jeruzalem Amsterdam

Na bijna 10 jaar zijn de restauratie en renovatiewerkzaamheden rondom de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer afgerond. Nadat er in de periode 2009 – 2011 eerst hard is gewerkt aan een hoogwaardige restauratie van de schil van deze monumentale woningen, zijn ze nu op een eenvoudigere manier aangepakt.

De betonnen gevelpanelen zijn gereinigd en gerepareerd, de kozijnen zijn grotendeels vervangen. Een aantal kenmerkende details, zoals de oorspronkelijke mastgoot in de voorgevel zijn in ere hersteld.

Als kers op de taart zijn ook de niet monumentale blokken J, K en L in dezelfde aanpak meegenomen. Hiermee zijn ruim 600 woningen in het Dotremont Ten Bosch bouwsysteem voor de toekomst veiliggesteld.

<