Batavia Wormer

In 2005 hebben we in opdracht van de huidige eigenaar het pakhuis Batavia aan de Veerdijk te Wormer gerestaureerd. Dit pand is in 1894 in opdracht van de firma Bloemendaal en Laan ontworpen door de Amsterdamse architecten van Rossum en Vuijk. Zij hebben eveneens de pakhuizen Saigon en Bassein ontworpen aan diezelfde Veerdijk (overigens ook theater Carré).
Door zijn positie langs de Zaanbrug, volledig in het zicht is het rijksmonument Batavia een belangrijk gebouw bij deze entree van de gemeente Wormerland. Met de restauratie is dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de beeldkwaliteit op deze plek.

Het in baksteen gebouwde pakhuis, een hoogtepunt in de Nederlandse industriële baksteenarchitectuur, is als een geprefabriceerd gietijzeren skelet opgebouwd. De ronde gietijzeren kolommen, met aangegoten schoren zijn bepalend voor het interieur van het gebouw.

Vooruitlopend op de aanstaande functiewijziging is het casco met het oog op behoud van het pand in 2005 geheel gerestaureerd. Daarbij zijn de kenmerkende gevelrisalieten, alsmede de diverse oorspronkelijke dakkapellen weer teruggebracht.

Met het realiseren van de nieuwe bestemming, waarvoor in de loop van 2006 een vergunningsprocedure in gang is gezet, zal het pakhuis Batavia weer tot in lengte van jaren een belangrijke rol blijven spelen in de uitstraling van dit monumentale stuk Veerdijk in Wormer.

<