Zwaardemaker

De zuidelijke helft van het industriële complex van Zwaardemaker aan de Zaan te Zaandam is in de zeventiger jaren nagenoeg compleet afgebrand. Daar waar het monument Zwaardemaker geheel in oude luister is hersteld, lag op het andere terreindeel de mogelijkheid om tot een nieuwe invulling te komen.

Na een eerste stedenbouwkundige studie, waaraan wij als architecten, Rochdale en BAM woningbouwbouw als opdrachtgever, en de gemeente als coördinerende partij optraden hebben we de eerste schetsen gemaakt die hebben geleid tot de nu ontstane invulling.

De belangrijkste elementen van het complex zijn de volgende: Aan de Oostzijde, de straatkant zijn 20 maisonette-woningen gebouwd, deze zullen verhuurd worden. In dit bouwblok zijn parcellering en relatie met de straat van belang. Aan de Zaanzijde zijn rond drie liftschachten 67 koopappartementen in oppervlaktes van 70 tot 140 m2 gebouwd. Het volume varieert van 7 tot 14 bouwlagen, waarbij het gebouw in volume maar ook in gevelkarakteristiek en materialisering op het naastgelegen monument reageert. Onder de woningen zijn de bergingen en 83 parkeerplekken gerealiseerd.

Om de verschillende onderdelen van het complex te binden is er voor gekozen onder het gehele complex een plint in grove MBI blokken te maken. Op de eerste verdieping, die aansluit op de hoger gelegen openbare binnentuin, is gekozen voor een gevel in behandeld red-cedar. Daarboven is het gehele volume in metselwerk uitgevoerd. De horizontaal uitgelijnde prefab betonnen kaders aan de Zaanzijde, de balkons van de appartementen, vormen de tegenpool voor de verticale en fijnmazige detaillering van het monument. Net als het monument, ligt ook de gehele nieuwbouw rondom vrij in de openbare ruimte. De Zaan is daarmee teruggegeven aan de bewoners van de achterliggende Rosmolenbuurt.

<