Zon en de Zaan

Op de plaats van een voormalige advocaatfabriek aan de Oostzijde te Zaandam is in de loop van 2005 een nieuw woongebouw opgeleverd. Samen met twee andere bouwblokken (ontworpen door Tangram architecten) vormt het woongebouw een compositie op deze mooie locatie aan de Zaan.

Als stedenbouwkundige beëindiging van de buitendijkse bebouwde strook aan de Oostzijde, is de noordelijke helft van het gebouw tot 5 lagen opgetrokken. In dit gebouwdeel bevinden zich 7 appartementen, van 130 tot 195 m2. De zuidelijke helft van het woongebouw is ingevuld met 4 diepe stadshuizen met een individuele entree aan de straat. De woningen over 4 bouwlagen, deels 16,0 meter diep, zijn in totaal ongeveer 145 m2 groot. Dit gebouwdeel sluit qua massa en architectuur prima aan bij de belendende bouwblokken.

Het gebouw is vorm gegeven als een monoliet constructie in baksteen, waarbij dakterrassen en parcellering van de stadshuizen voor de plasticiteit zorgen. Erkers in zink uitgevoerd, een rijke entree-partij voor de stadshuizen en de appartementen en de toepassing van enkele betonnen gevelelementen op de kopgevels en op de begane grond, dragen bij aan het heldere beeld.

De volume-ontwikkeling zoals die is gerealiseerd sluit naadloos aan op de voormalige massa van de advocaatfabriek, stedenbouwkundig is het woongebouw dan ook goed ingepast. Dat in het gebouw een prominente plek wordt ingenomen door 11 te parkeren auto’s was binnen het voorliggende programma helaas niet anders op te lossen.