Pieter Lak plantsoen

In de vijftiger jaren is ten behoeve van ouderenhuisvesting het Pieter Lak plantsoen gebouwd.
De woningen, krap 40 m2, voldeden in 2002 niet meer aan de uitgangspunten voor goede seniorenhuisvesting.
In opdracht van Woningstichting Rochdale hebben we daarom in 2002 op deze locatie een nieuw wooncomplex voor ouderen ontwikkeld. Op een steenworp afstand van een bestaand verzorgingstehuis zijn 48 royale en moderne seniorenwoningen gerealiseerd. De driekamerwoningen zijn van alle gemakken voorzien, zijn volledig rolstoeltoegankelijk en hebben allen een eigen buitenruimte. Vanuit het verzorgingstehuis kan, indien wenselijk, de nodige zorg geboden worden.

De oorspronkelijke contour van het plantsoen, een hoefijzervorm, dient als uitgangspunt voor de nieuwe stedenbouwkundige invulling. De architectuur van het appartementengebouw, waarin de materialisering met baksteen en keramische pannendaken een belangrijke rol speelt, sluit aan bij het beeld van de oorspronkelijke woningen en bij de kleinschalige omgeving. Door de galerijontsluiting aan weerszijden van de bouwblokken te laten verlopen, blijft de kleinschalige uitstraling van het seniorencomplex gewaarborgd. Het volume waarin zich de entrees bevinden is naar drie bouwlagen gebracht. Gezien het ruime profiel van de openbare ruimte aan deze zijde van de bouwlocatie was deze verzwaring van de massa aanvaardbaar.

<