Hillegom Goed Wonen

Na een voorbereidingstijd van ruim drie jaar zijn we in het voorjaar van 2007 gestart met de uitwerking van een nieuw wooncomplex in het centrum van Hillegom. Daar waar nu nog 82 kleine sociale huurwoningen uit de twintiger jaren staan, zullen in de voor ons liggende jaren in twee fases ongeveer 140 nieuwe woningen en een parkeerkelder worden gerealiseerd. Aansluitend op de wensen van de huidige bewoners en het programma van eisen van Woningstichting Pago, worden er startersappartementen voor de verhuur, appartementen voor de verhuur en de verkoop, en eengezinswoningen voor de verhuur gerealiseerd.

Na een stedenbouwkundige voorstudie van buro SAB is gekozen voor een hofachtige structuur. Een stedelijk bouwblok in 3 tot 4 bouwlagen zal voor de nodige verdichting op deze centrumlocatie zorgen. Het grote, openbaar toegankelijke binnengebied levert een meerwaarde voor de hele buurt.
De stedelijke architectuur die als uitgangspunt is gekozen sluit goed aan bij de gekozen randvoorwaarden van de gemeente Hillegom. Een goede keuze voor de maatvoering van de nieuwe straatprofielen, maar ook de verschalende elementen in de gevels ( zoals diverse topgevels ) en de keuze voor keramische pannen en baksteen, zorgen voor een beeld dat een positieve bijdrage levert aan dit deel van Hillegom.
Met de voorliggende invulling is de woon- en leefkwaliteit voor de bewoners in de buurt Goed Wonen ook voor de 21 ste eeuw gewaarborgd. De planning is dat er in het voorjaar van 2009 met de bouw kan worden gestart.

<