Dubbelebuurt

In Wormerveer waar de Dubbelebuurt over gaat in de Celebesstraat en het Zuideinde ligt nu nog een stuk braakliggend terrein.
Kenmerkend voor de straat zijn de panden gebouwd in de begin jaren van de vorige eeuw, in Neo architectuur. Volumen met als thema hoge plint/verdieping/ kroonlijst en voorzien van een steile kap. De gevelstructuur van deze panden bestaat uit hoge verticaal georiënteerde kozijnen, horizontale spekbanden en een rijke detaillering.

Uitgangspunt voor het invullen van de braakliggende locatie is een abstracte vertaling van een Neo-pand, op eigentijdse wijze uitgevoerd. Het thema, plint, verdieping en kap, is hier ook ingezet. Een hoge plint met sterk verticale georiënteerde diepe gevelopeningen waarbinnen het bovenlicht meer naar voren ligt dan het overige deel van het kozijn. De structuur van de verdieping volgt niet 1 op 1 de structuur van de begane grond om zo een enigszins horizontaal beeld te verkrijgen.
De zinkenkap met duidelijke gevelbeëindiging refereert aan de gootlijsten van het naastgelegen pand. De afgesloten hoek van 45 graden volgt de oorspronkelijke rooilijn en is aanleiding om op de verdieping een erker te formeren.