Camper en Tilanus

Op de hoek van de Camperstraat en de Tilanusstraat in het 19e eeuwse deel van de Oosterparkbuurt zijn een aantal jaren geleden 13 panden gesloopt. Op de vrijgekomen locatie is een nieuwbouwcomplex ontworpen dat zich qua schaal en uitstraling prima voegt in de bestaande omgeving.

Om in te haken op de structuur van de buurt is het nieuwe pand ontworpen in 10 stramienen van elk 6,55 meter, waarbij steeds een aantal stramienen samen een “familie” vormen.
Het belang van de strenge parcelering van deze nieuwe gevelwand wordt middels een symmetrische opbouw binnen deze families versterkt. De hoge begane grond, de verticale uitdrukking van de gevels en de sterke plasticiteit van de gevels ( door de toepassing van diepe neggen en uitgesproken balkons ) sluit goed aan bij de omringende bebouwing.

Ondanks het feit dat er een woongebouw met een extra laag wordt gerealiseerd, en ondanks het feit dat het om een galerij-ontsloten gebouw gaat, voegt het nieuwe complex zich als vanzelfsprekend op deze gevoelige locatie. De kwaliteit van de woningen, maar zeker ook het feit dat de locatie centraal gelegen is in de nabijheid van vele voorzieningen, maakt dit woongebouw tot een gewilde woonlocatie.

<